Przed zamówieniem materiału należy zdjąć wymiary z przygotowanej więźby, Uwaga! wymiary projektowe mogą odbiegać od rzeczywistych. Dachówka blaszana może być stosowana na dachy o pochyleniu połaci nie mniejszym niż 14° (PN-85/B 02361).
W przypadku stosowania dachówki blaszanej na dachy "kopertowe", lub/i z dużą ilością jaskółek należy liczyć się z odpadem uzależnionym od stopnia skomplikowania dachu.

1. Zamówienie: Dachówkę blaszaną można zamawiać w długościach od 0,84 do 5,74 m w dowolnym wymiarze, przy czym arkusze "modułowe" obejmują wielokrotność 0,35 m (jeden moduł), powiększoną o 0,14 m (początek i zakończenie arkusza), na przykład: 12 modułów x 0,35 = 4,20 +0,14= 4,34 m.
W przypadku krokwi dłuższych niż 5,75 m stosuje się łączenie arkuszy, przy czym długość zamawiana przez klienta, np. 7,58 jest dzielona w połowie, z zastrzeżeniem, iż dolny arkusz jest arkuszem modułowym np.: 3,64, zaś górny jest pozostałością podzielonej krokwi z dodaniem 14 cm na zakładkę - 4,08. Istnieje możliwość dzielenia arkuszy w miejscu wytyczonym przez odbiorcę.

Nie stosuje się w jednym odcinku arkuszy dłuższych niż 5,75 m ze względu na rozszerzalność materiału pod wpływem temperatur, a także możliwość uszkodzenia podczas przemieszczania, mocowania i obróbki.

2. Transport i składowanie: Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania blach przez dłuższy okres czasu należy:
a. bezwzględnie usunąć folię ochronną
b. składować materiał w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, bez sąsiedztwa agresywnie reagujących materiałów.
c. oddzielić materiał od podłoża - min. 20 cm
d. przełożyć każdy arkusz przekładkami
Przenosząc długie arkusze należy tak dobrać ilość osób by zapobiec przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginaniu się (Rys. 1) i chwytać je w miejscu przetłoczeń, gdzie mają one największą sztywność (Rys. 2).

3. Montaż: Blachy absolutnie nie należy kłaść bezpośrednio na papie, powszechne jest stosowanie folii paroprzepuszczalnych z zastosowaniem łat i kontrłat (Rys. 3). Konstrukcję z łat i kontrłat stosować także na odeskowane dachy pokryte papą. Zapewnia to właściwą wentylację połaci i zapobiega kondensacji pary wodnej przy skokach temperatur. Przy małym spadku połaci w dolnych partiach dachu dobrze jest zagęścić kontrłaty (Rys. 3), by zmniejszyć obciążenie zalegającego śniegu. Łaty muszą być przybijane dokładnie, w równych odstępach tak by podpierały blachę w jej najniźszym punkcie

Mocowanie pierwszej łaty uzależnione jest od szerokości rynny i spadku dachu, wszakże musi być ona grubsza o 16 - 20 mm by zniwelować skok przetłoczenia- można to uzyskać stosując klocki dystansowe (Rys. 4). Dolna krawędź dachówki blaszanej winna sięgać 1/3 szerokości rynny. Jeżeli stosujemy pas nadrynnowy musimy pamiętać o tym by zamontować go w sposób umożliwiający odprowadzanie z folii do rynny ewentualnych skroplin. (Rys. 4)

Arkusze układa się od lewej strony dachu mocując najpierw "na sucho" trzy pierwsze arkusze, by sprawdzić kąt Sprowadzenie okapu i kalenicy (Rys. 5). Podkładając kolejne arkusze rowkiem kapilarnym pod spód mocujemy je krótkimi wkrętami 20 mm pod przetłoczeniem, na każdym module.

Robiąc to lekko pod kątem maskujemy je - co znakomicie poprawia wygląd i estetykę wykonania (Rys. 6). Taki sposób układania arkuszy sprawia, iż blacha samym swym ciężarem zatrzaskuje się na przetloczeniach zaś połączenia arkuszy są niewidoczne, czego czasem nie da się uniknąć nakładając blachę na wierzch, gdy trzeba ją dopychać do góry - zmniejsza to też liczbę pracowników muszących uczestniczyć w tej operacji. Dopiero tak połączone arkusze mocujemy do lat właściwymi wkrętami (35 mm) w sposób pokazany na Rys. 6. Średnie zużycie wkrętów to ok. 6-7 szt./m2 (w rejonach narażonych na silne wiatry należy zagęścić punkty mocowań). Mocuje się je w dole fali za pomocą nasadki magnetycznej wkrętarki akumulatorowej lub wiertarki. Szczelność połączenia gwarantują wkręty posiadające uszczelkę z EPDM, która przy prawidłowym (prostopadłym) dokręceniu wkręta powinna wyjść nieco poza obręb podkładki.

Uwaga - zawsze należy ściągnąć folię ochronną przed przykręcaniem wkrętów, w przeciwnym wypadku uszczelka nie zapewnia odpowiedniego dolegania i szczelności!

4. Gąsiory mocujemy wkrętami "blacha z blachą", w co drugim grzbiecie fali stosując uprzednio uszczelki profilowane, lub uniwersalne (Rys 7).

5. Zastosowanie śniegołapów na dachach o znacznym nachyleniu połaci (Rys. 8) pozwala uniknąć wiosną naprawy/wymiany systemu rynnowego i likwiduje niebezpieczeństwo zsunięcia się śniegu na przechodzące osoby.

Doświadczeni wykonawcy mają indywidualne rozwiązania akceptowane przez producenta.

6. Cięcie blachy:

Niedopuszczalne jest używanie w tym celu narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury) np. szlifierki kątowe (Rys. 9). Powoduje to uszkodzenie powłoki organicznej i cynkowej, w następstwie czego rozpoczyna się proces korozji. Odpowiednimi do - tego celu narzędziami są nożyce wibracyjne (Nibbler- Rys. 10).
Dodając arkusze w "koszu" (Rys. 11) należy pamiętać o pozostawieniu 4 - 6 cm luzu na stronę, uzależnionego od spadku dachu i rodzaju zastosowanej rynny koszowej.
7. Chodzenie po dachu: montaż winien zostać zorganizowany tak by jak najmniej chodzić po zamocowanych już arkuszach. Gdy zachodzi taka konieczność należy stawiać stopy w "dnie fali" (Rys. 12), uważając czy w podeszwach nie ma pozostałości po cięciu i obróbce blachy.
8. Zaprawki: w przypadku drobnych uszkodzeń powłoki powstałych podczas montażu i obróbki można je zaprawić lakierem (tylko w miejscu rysy), dostępnym w naszej ofercie.
O FIRMIE OFERTA INSTRUKCJA MONTAŻU REALIZACJE KONTAKT HOME